انتصاب سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان
انتصاب سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان ۲۲ آبان ۱۴۰۰
استاندار هرمزگان:

انتصاب سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان

استاندار هرمزگان با صدور حکمی، علی فیروزی را به سمت سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، منصوب کرد.