ایران و کوبا
آغاز تزریق واکسن کرونا پاستوکووک، محصول مشترک ایران وکوبا، در بندرعباس ۲۱ مهر ۱۴۰۰
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد :

آغاز تزریق واکسن کرونا پاستوکووک، محصول مشترک ایران وکوبا، در بندرعباس

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن اعلام این خبر گفت: واکسن کرونا پاستوکووک، یکی از موثرترین واکسن های کرونا در دنیا و محصول مشترک انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا است.