بازدید معاون خدمات
بازدید معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس از آرامستان بندرعباس ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

بازدید معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس از آرامستان بندرعباس

معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس با همراهی قائم مقام خدمات شهری، رئیس سازمان مدیریت آرامستان و جمعی از مدیران واحد های سازمان از مجموعه آرامستان بندرعباس بازدید کرد.