بازدید معاون خدمات
بازدید معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس از آرامستان بندرعباس 24 شهریور 1400

بازدید معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس از آرامستان بندرعباس

معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس با همراهی قائم مقام خدمات شهری، رئیس سازمان مدیریت آرامستان و جمعی از مدیران واحد های سازمان از مجموعه آرامستان بندرعباس بازدید کرد.