بازسازی مناطق زلزله زده هرمزگان
عملیات اجرایی بازسازی مناطق زلزله زده هرمزگان با حضور ۷۰ گروه جهادی ۲۹ آبان ۱۴۰۰
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان خبر داد:

عملیات اجرایی بازسازی مناطق زلزله زده هرمزگان با حضور ۷۰ گروه جهادی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: پس از وقوع زلزله در بخش فین بندرعباس، جلسات هماهنگی بین ۷۰ گروه جهادی مستقر در منطقه با محوریت ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان تشکیل می شود.