با عاملان شهادت مأمور انتظامی بندرعباس
با عاملان شهادت مأمور انتظامی بندرعباس برخورد عبرت‌آموز خواهد شد 08 مهر 1400
رئیس کل دادگستری هرمزگان:

با عاملان شهادت مأمور انتظامی بندرعباس برخورد عبرت‌آموز خواهد شد

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت و قاطعیت با عاملان و مسببان شهادت مأمور انتظامی بندرعباس، برخوردی عبرت آموز خواهد کرد.