برخورداری
برخورداری پنج روستای هرمزگان از اینترنت پایدار 25 تیر 1402

برخورداری پنج روستای هرمزگان از اینترنت پایدار

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت : یک هزار و 475 نفر از جمعیت روستایی استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

برخورداری ۹۰ درصد شهروندان بستکی از نعمت گاز طبیعی 17 مهر 1400
سرپرست اداره گاز شهرستان بستک:

برخورداری ۹۰ درصد شهروندان بستکی از نعمت گاز طبیعی

سرپرست اداره گاز شهرستان بستک از ضریب نفوذ حدود 90 درصدی گاز شهری در شهر بستک خبر داد.