بنادر و دریانوردی رجایی
افزایش توان الکتریکی و مدیریت انرژی هدف اجرای این طرح 22 خرداد 1401
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان:

افزایش توان الکتریکی و مدیریت انرژی هدف اجرای این طرح

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: طرح زمینی کردن خط ۶۳ کیلو ولت بندر شهید رجایی با حدود ۹۰ درصد پیشرفت از مرداد ماه سال گذشته در حال اجرا است.