بندرلنگه و هفت روستا
آغاز عملیات اجرایی انتقال گاز به بندرلنگه و هفت روستای بستک در سالجاری 11 مهر 1400
مدیر عامل شرکت گاز هرمزگان خبر داد :

آغاز عملیات اجرایی انتقال گاز به بندرلنگه و هفت روستای بستک در سالجاری

مدیر عامل شرکت گاز هرمزگان از آغاز عملیات اجرایی انتقال گاز به شهر بندرلنگه و هفت روستای شهرستان بستک در دیدار با نماینده غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی خبر داد.