بهبود خدمات دهی
ارتقا کیفیت خدمات به ساکنان و گردشگران جزیره ۰۳ آذر ۱۴۰۰
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد؛

ارتقا کیفیت خدمات به ساکنان و گردشگران جزیره

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم بر لزوم همگرایی مدیریت های سازمان و ارگان های شهرستان، به منظور آماده سازی جزیره برای ارائه خدمات بهتر به گردشگران تاکید کرد.