تامین و توزیع
تامین و توزیع ۳۰ دستگاه کولر گازی به مددجویان حاجی آباد ۲۱ مهر ۱۴۰۰
رئیس کمیته امداد شهرستان حاجی آباد مطرح کرد :

تامین و توزیع ۳۰ دستگاه کولر گازی به مددجویان حاجی آباد

رئیس کمیته امداد شهرستان حاجی آباد از تامین 30 دستگاه کولر گازی و توزیع آن بین مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد.