تجمیعی
راه اندازی نخستین مرکز تجمیعی واکسیناسیون جمعیت هلال احمر هرمزگان 29 شهریور 1400
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان خبر داد :

راه اندازی نخستین مرکز تجمیعی واکسیناسیون جمعیت هلال احمر هرمزگان

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان از راه اندازی نخستین مرکز واکسیناسیون تجمیعی هلال احمر در شهرک امام رضا (ع)خبر داد.