تجهیزات پزشکی مکمل تشخیص بهنگام بیماری
 تجهیزات پزشکی ضروری مکمل تشخیص به هنگام بیماری ۰۲ آذر ۱۴۰۰
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم ؛

 تجهیزات پزشکی ضروری مکمل تشخیص به هنگام بیماری

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم از راه اندازی مانیتورینگ علائم حیاتی در مراکز خدمات جامع سلامت تابعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم خبر داد وگفت: تجهیزات پزشکی مکمل تشخیص بهنگام بیماری و در درمان بیماری موثر خواهد بود .