تدوین اطلس دریایی
زمین رایگان و زیرساخت‌های مورد نیاز در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار می‌گیرد 16 اسفند 1401
استاندار هرمزگان در دیدار با دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری:

زمین رایگان و زیرساخت‌های مورد نیاز در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار می‌گیرد

استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه دانش بنیان‌های نوآور مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند گفت:اطلس دریایی هرمزگان در حال تدوین است.