تعویض شبکه آبرسانی بیمارستان قشم
تعویض شبکه آبرسانی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم ۰۲ آذر ۱۴۰۰
رئیس بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم؛

تعویض شبکه آبرسانی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم

با هدف خدمت رسانی بهتر به بیماران و مراجعین، شبکه فرسوده آبرسانی بیمارستان قشم با هزینه بالغ بر پنج میلیارد ریال تعویض، اصلاح و به بهره برداری رسید.