تقدیر از مدافعان سلامت
بازدید مدیرعامل فولاد هرمزگان از بیمارستان خلیج فارس بندرعباس ۰۳ آذر ۱۴۰۰
به مناسبت هفته بسیج :

بازدید مدیرعامل فولاد هرمزگان از بیمارستان خلیج فارس بندرعباس

مدیرعامل فولاد هرمزگان ضمن بازدید از بیمارستان خلیج فارس بندرعباس و از مدافعان سلامت تقدیر کرد.