توسعه سازه ها و تأسیسات دریایی
ضرورت توجه به معیشت مردم در توسعه سازه ها و تأسیسات دریایی ۰۳ آذر ۱۴۰۰
استاندار هرمزگان در نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان تاکید کرد:

ضرورت توجه به معیشت مردم در توسعه سازه ها و تأسیسات دریایی

بیست و یکمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان به ریاست مهدی دوستی استاندار هرمزگان و با حضور اعضاء برگزار شد.