توسعه ظرفیت گردشگر
توسعه ظرفیت‌های گردشگرپذیری در منطقه آزاد قشم ۱۸ مهر ۱۴۰۰
مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سازمان منطقه آزاد قشم مطرح کرد :

توسعه ظرفیت‌های گردشگرپذیری در منطقه آزاد قشم

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سازمان منطقه آزاد قشم از توسعه چشم‌گیر ظرفیت‌های گردشگر پذیری در این منطقه در سال‌های اخیر خبر داد.