توسعه وتجهیز مدارس هرمزگان
برگزاری بیست و سومین جشنواره تکریم از خیرین مدرسه ساز هرمزگان ۱۸ آبان ۱۴۰۰
مدیر کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان خبرداد :

برگزاری بیست و سومین جشنواره تکریم از خیرین مدرسه ساز هرمزگان

بیست و سومین جشنواره تکریم ازخیرین مدرسه ساز هرمزگان امروز همزمان با سراسر کشورو با هدف تکریم خیرین نیک اندیش و به شکرانه سخاوت این عزیزان در انجام کارهای خیر برگزار شد.