تکنولوژی صید
هرمزگان پیشگام صید و صیادی کشور/حمایت تمام قد از جامعه صیادی در دستور کار شیلات هرمزگان است 16 اسفند 1401
در دیدار سرپرست شیلات هرمزگان با اتحادیه تعاونی های صیادی هرمزگان:

هرمزگان پیشگام صید و صیادی کشور/حمایت تمام قد از جامعه صیادی در دستور کار شیلات هرمزگان است

سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان با حضور مشاور معاون وزیر و مدیر کل امور استانهای شیلات ایران با اعضای هیئت مدیره اتحادیه صیادان استان هرمزگان دیدار کرد.