جزیره با تو نفس می کشد
کلنگ ساخت مهدیه بزرگ بندرعباس زده شد ۱۷ آبان ۱۴۰۰
به همت و مشارکت فولاد هرمزگان؛

کلنگ ساخت مهدیه بزرگ بندرعباس زده شد

با مشارکت فولاد هرمزگان و پیگیری امام جمعه بندرعباس و سپاه امام سجاد (ع) کلنگ ساخت مهدیه بزرگ هیئت رزمندگان بندرعباس زده شد.