جلسه بررسی طرح جامع
برگزاری جلسه بررسی طرح جامع پدافند غیر عامل شهر بندرعباس 12 مهر 1400

برگزاری جلسه بررسی طرح جامع پدافند غیر عامل شهر بندرعباس

جلسه بررسی و تایید دارائی ها و نقاط ثقل شهر بندرعباس جهت طرح جامع مطالعاتی‌ پدافند غیر عامل شهر بندرعباس باحضور محسن زینلی تختی مدیر پدافند غیر عامل استانداری هرمزگان، مظفر آرمیده مدیر بحران وپدافندغیرعامل شهرداری بندرعباس و ، دکتر قنبری نسب مشاور طرح جامع پدافندغیرعامل بندرعباس و کارشناسان مربوطه طرح ، و با حضور رئیس کار گروه های دستگاه های اجرایی شهر بندرعباس در اداره کل پدافندغیرعامل استانداری هرمزگان بصورت مجزا برگزار شد.