جمهوری اسلامی ایران
بازگشت ناوگروه ۷۷ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به بندرعباس ۰۸ آبان ۱۴۰۰
پس از ۷۷ روز ماموریت بین المللی؛

بازگشت ناوگروه ۷۷ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به بندرعباس

ناوگروه اطلاعاتی عملیاتی هفتاد و هفتم نیروی راهبردی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از ۷۷ روز ماموریت بین المللی در همراهی( اسکورت )کشتی‌های نفتکش و تجاری جمهوری اسلامی ایران در دریای سرخ و خلیج عدن به بندرعباس بازگشت.