حیات شرکت ها
حیات شرکت ها و سازمان ها به توسعه آنها بستگی دارد 24 شهریور 1400
مدیرعامل فولاد هرمزگان:

حیات شرکت ها و سازمان ها به توسعه آنها بستگی دارد

مدیرعامل فولاد هرمزگان بر تکمیل طرح های توسعه ای فولاد هرمزگان تاکید و ابراز امیدواری کرد فولاد هرمزگان با وجود نیروی های متخصص و تحول گرا و حمایت های دولت مردمی به این مهم دست خواهد یافت.