خارجی دانشگاه
استفاده از ظرفیت دانشجویان خارجی دانشگاه  قشم برای معرفی ظرفیت های گردشگری جزیره 17 مهر 1400
در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و مدیر دفتر جامعه المصطفی قشم مطرح شد؛

استفاده از ظرفیت دانشجویان خارجی دانشگاه قشم برای معرفی ظرفیت های گردشگری جزیره

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: نقش علمی و آموزشی جامعه المصطفی در حوزه ترویج فرهنگ دینی و اسلامی در جهان امروز، بسیار ارزنده و دارای اهمیت است.