خاموشی معابر
مشترکین،خاموشی معابر و مشکل شبکه را به سامانه ۱۲۱  یا اپلیکیشن برق من اعلام کنند 16 شهریور 1400
معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان :

مشترکین،خاموشی معابر و مشکل شبکه را به سامانه ۱۲۱ یا اپلیکیشن برق من اعلام کنند

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت: مشترکین خاموشی معابر و خرابی یا اختلال در شبکه را از طریق سامانه 121 مرکز فوریت های برق اعلام کنند.