خدمات مشاوره تجاری واقتصادی
راه اندازی مرکز مشاوره تجاری سایت اتاق بازرگانی هرمزگان ۱۸ آبان ۱۴۰۰
دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان خبر داد :

راه اندازی مرکز مشاوره تجاری سایت اتاق بازرگانی هرمزگان

دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان از راه اندازی و آغاز به کار مرکز مشاوره سایت اتاق بازرگانی هرمزگان خبر داد.