خرید و عرضه سیمان
خرید سیمان تنها از طریق بورس ۲۲ مهر ۱۴۰۰
رئیس سازمان صمت هرمزگان خبرداد:

خرید سیمان تنها از طریق بورس

رئیس سازمان صمت هرمزگان، ازعرضه و خرید سیمان از شنبه 24 مهرماه 1400تنها از طریق بورس کالا خبرداد .