خسارت زلزله بندرعباس به تاسیسات توزیع برق
خسارت ۳۰۵ میلیارد ریالی زلزله بندرعباس به تاسیسات توزیع برق ۲۶ آبان ۱۴۰۰
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان :

خسارت ۳۰۵ میلیارد ریالی زلزله بندرعباس به تاسیسات توزیع برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگام گفت: زمین لرزه ۶.۴ ریشتری بندرعباس باعث خسارت ۳۰۵ میلیارد ریالی به شبکه و تاسیات توزیع برق شد.