دریافت نشان عالی مسئولیت اجتماعی
دریافت نشان عالی مسئولیت اجتماعی توسط منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ۰۱ آبان ۱۴۰۰
برگ زرینی دیگر در کارنامه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ؛

دریافت نشان عالی مسئولیت اجتماعی توسط منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

در نخستین جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی که درمحل سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد،منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس موفق به دریافت «نشان‌ عالی مسئولیت اجتماعی » شد.