دستگیری عامل شهادت مامور یگان امداد
دستگیری عامل شهادت مأمور یگان امداد بندرعباس در کمتر از ۴۸ساعت 10 مهر 1400
فرمانده انتظامی استان هرمزگان خبر داد :

دستگیری عامل شهادت مأمور یگان امداد بندرعباس در کمتر از ۴۸ساعت

فرمانده انتظامی هرمزگان از شناسایی و دستگیری عامل اصلی و قاتل شهید جان برکف یگان امداد بندرعباس، شهید استواریکم"مجتبی سالارنسب" طی یک عملیات منسجم اطلاعاتی و پلیسی خبر داد.