دشوار
جبران خسارات قطعی برق به فولاد هرمزگان دشوار است ۲۲ مهر ۱۴۰۰
مدیرعامل فولاد هرمزگان در کمیته رفع موانع تولید استان هرمزگان مطرح کرد :

جبران خسارات قطعی برق به فولاد هرمزگان دشوار است

مدیرعامل فولاد هرمزگان در کمیته رفع موانع تولید هرمزگان که با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان ، و بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور و دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشوربرگزار شد ، مشکلات ناشی ازقطعی برق در استان هرمزگان را بیش از سایر استان ها دانست و گفت : خساراتی که به فولاد هرمزگان در سه ماه قطعی برق وارد شد قابل توجه، و جبران آنها بسیار سخت و مشکل است.