دیوار صخره ای
دیوار صخره ای بلوار آزادگان با ۳ میلیارد ریال به تاسیسات نوری مجهز شد ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
سرپرست مدیریت امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد :

دیوار صخره ای بلوار آزادگان با ۳ میلیارد ریال به تاسیسات نوری مجهز شد

سرپرست مدیریت امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم از تامین روشنایی دیوار صخره ای بلوار آزادگان با اعتبار 3 میلیارد ریال خبر داد.