ذخایر ژنتیکی آبزیان خلیج فارس و دریای عمان در نوار ساحلی هرمزگان
ضرورت احداث سه مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان خلیج فارس و دریای عمان در نوار ساحلی هرمزگان 08 مهر 1400
مدیر کل شیلات هرمزگان مطرح کرد:

ضرورت احداث سه مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان خلیج فارس و دریای عمان در نوار ساحلی هرمزگان

مدیر کل شیلات هرمزگان به همراه مدیر کل بازسازی و حفاظت از ذخائر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران در بازدید از مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی گیلان گفت: راه اندازی حداقل سه مرکز بازسازی و حفاظت از ذخائر ژنتیکی آبزیان در یکهزار و ۶۰۰ کیلومتر طول نوار ساحلی هرمزگان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.