رفع تصرف بیش از ۳۵ هزار متر مربع
رفع تصرف بیش از ۳۵ هزار متر مربع اراضی خالصه دولتی در رمکان ۰۴ آبان ۱۴۰۰
رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

رفع تصرف بیش از ۳۵ هزار متر مربع اراضی خالصه دولتی در رمکان

رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم از رفع تصرف دو قطعه از اراضی خالصه دولتی واقع در شهر رمکان جزیره قشم به مساحت 35هزار و 440 مترمربع توسط این یگان خبر داد.