روز ملی کیفیت
فولاد هرمزگان پرچمدار کاهش هزینه ها ۱۹ آبان ۱۴۰۰
در بین فولادی های همرده؛

فولاد هرمزگان پرچمدار کاهش هزینه ها

در بین فولادی های همرده طبق اطلاعات استخراج شده از سایت کدال ، شرکت فولاد هرمزگان در بین شرکت های فولادی همرده ، پایین ترین بهای تمام شده در تولید محصول را داشته است .