رونق تولید و اشتغالزایی
برنامه‌ریزی در زمینه رونق تولید و اشتغال‌زایی در شهرستان بشاگرد / زیرساخت‌های راه‌اندازی ناحیه صنعتی شهرستان بشاگرد در حال ایجاد است 20 شهریور 1400
استاندار هرمزگان پس از بازدید از روند اجرای پروژه‌های شهرستان بشاگرد:

برنامه‌ریزی در زمینه رونق تولید و اشتغال‌زایی در شهرستان بشاگرد / زیرساخت‌های راه‌اندازی ناحیه صنعتی شهرستان بشاگرد در حال ایجاد است

استاندار هرمزگان گفت: با کاری جهادی و بی‌نظیر طی سه سال اخیر، احداث 324 کیلومتر راه در شهرستان بشاگرد، هدف گذاری و عملیاتی شد.