سازه آبخیزداری
اتمام برق‌ سانی به ۱۰ مزرعه پرورش میگو/ تکمیل ۳ فاز بندر رمچاه / احداث ۴۰ سازه آبخیزداری 05 فروردین 1402
ترسیم نقشه راه استان در حوزه کشاورزی و شیلات برای سال 1402 توسط استاندار هرمزگان:

اتمام برق‌ سانی به ۱۰ مزرعه پرورش میگو/ تکمیل ۳ فاز بندر رمچاه / احداث ۴۰ سازه آبخیزداری

استاندار هرمزگان در جلسه مشترک با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان نقشه راه استان در خصوص طرح‌های پیشران و تحول آفرین در حوزه‌های یاد شده را ترسیم کرد.

سازه آبخیزداری حوزه شهری شهرستان بندرعباس به بهره برداری رسید 16 اسفند 1401
دردومین روز از هفته منابع طبیعی ؛

سازه آبخیزداری حوزه شهری شهرستان بندرعباس به بهره برداری رسید

سازه آبخیزداری حوزه  شهری شهرستان بندرعباس  با حضور مدیر کل و  معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی  هرمزگان به بهره برداری رسید.