سازه سنگی ملاتی
سازه آبخیزداری حوزه شهری شهرستان بندرعباس به بهره برداری رسید 16 اسفند 1401
دردومین روز از هفته منابع طبیعی ؛

سازه آبخیزداری حوزه شهری شهرستان بندرعباس به بهره برداری رسید

سازه آبخیزداری حوزه  شهری شهرستان بندرعباس  با حضور مدیر کل و  معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی  هرمزگان به بهره برداری رسید.