سام و زال
افتتاح و بهره برداری سالن ورزشی سام و زال قشم در دهه فجر سالجاری 21 خرداد 1401
دربازدید مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشوربه شهرستان قشم عنوان شد؛

افتتاح و بهره برداری سالن ورزشی سام و زال قشم در دهه فجر سالجاری

دربازدید دکترعاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشوربه شهرستان قشم مقررشد، سالن ورزشی سام و زال قشم در دهه فجر سالجاری افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.