ستایش گودرزی
قهرمانی ستایش گودرزی در مسابقات پدل بردینگ جزیره کیش ۲۵ آبان ۱۴۰۰

قهرمانی ستایش گودرزی در مسابقات پدل بردینگ جزیره کیش

مسابقات قهرمانی استند آپ پدل بردینگ کاپ آزاد با حضور ۶۰ شرکت کننده از سراسر کشور در جزیره کیش برگرار شد