سید رضا موسوی
شهرداری بندرعباس یک تنه از ورزش حرفه ای و محلات حمایت می کند 16 شهریور 1400
سید محمد رضا موسوی،عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس:

شهرداری بندرعباس یک تنه از ورزش حرفه ای و محلات حمایت می کند

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت : شهرداری بندرعباس یک تنه از ورزش حرفه ای و محلات حمایت می کند .