سیگار قاچاق
سیگارهای قاچاق به مغازه ها راه نیافت 13 فروردین 1402

سیگارهای قاچاق به مغازه ها راه نیافت

با هوشیاری و تلاش مأموران انتظامی شهرستان میناب در بازرسی از یک دستگاه خودرو پژو405 تعداد 48هزارو800 نخ سیگار قاچاق به ارزش سیصدو پنجاه میلیون ریال کشف شد .

کشف محموله سیگار قاچاق در بندرلنگه 23 شهریور 1400
فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه خبر داد :

کشف محموله سیگار قاچاق در بندرلنگه

فرمانده انتظامي شهرستان بندرلنگه، از کشف 264 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و 600 میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.