شرکت پالایش نفت لاوان
فراخوان جذب نیروی بومی در شرکت پالایش نفت لاوان ۱۰ آبان ۱۴۰۰

فراخوان جذب نیروی بومی در شرکت پالایش نفت لاوان

شرکت نفت لاوان در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (امنیت شبکه) نیروی بومی جذب می‌کند.