شرکت گاز هرمزگان
۲۵جایگاه سوخت با همکاری تیم سایبری شرکت گاز، به حالت عادی برگشت ۰۸ آبان ۱۴۰۰
رئیس روابط عمومی شرکت گاز هرمزگان مطرح کرد :

۲۵جایگاه سوخت با همکاری تیم سایبری شرکت گاز، به حالت عادی برگشت

رئیس روابط عمومی شرکت گاز هرمزگان از همکاری تیم سایبری این شرکت جهت راه اندازی مجدد ۲۵جایگاه عرضه ی سوخت در سطح استان، خبر داد.