شش ماهه امسال
کشف معدن در شش ماهه امسال در هرمزگان ۱۰ مهر ۱۴۰۰
رئیس سازمان صمت هرمزگان خبر داد :

کشف معدن در شش ماهه امسال در هرمزگان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از صدور17 فقره پروانه اکتشاف معدن درشش ماهه ماهه نخست سال جاری در این استان خبر داد.