شهرستان میناب
بازدید استاندار هرمزگان از پروژه احداث استادیوم ۱۰هزار نفری میناب/پیگیری تخصیص اعتبارات پروژه در دیدار با وزیر ورزش ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

بازدید استاندار هرمزگان از پروژه احداث استادیوم ۱۰هزار نفری میناب/پیگیری تخصیص اعتبارات پروژه در دیدار با وزیر ورزش

استاندار هرمزگان از پروژه احداث استادیوم ده هزارنفری میناب بازدید کرد.

تامین برج نور و روشنایی استادیوم ورزشی شهید جهانگیر امینی شهرستان میناب ۱۹ شهریور ۱۴۰۰
استاندار هرمزگان در بازدید از پروژه های میناب دستور داد :

تامین برج نور و روشنایی استادیوم ورزشی شهید جهانگیر امینی شهرستان میناب

استاندار هرمزگان در ادامه بازدید از پروژه های شهرستان میناب، از وضعیت استادیوم ورزشی شهید جهانگیر امینی این شهرستان بازدید کرد.