شهر خلاق اصفهان
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی مشترک بین شهر خلاق اصفهان و شهر خلاق بندرعباس 19 خرداد 1401

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی مشترک بین شهر خلاق اصفهان و شهر خلاق بندرعباس

سرپرست مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری بندرعباس گفت : نمایشگاه صنایع دستی مشترک بین شهر خلاق اصفهان و شهر خلاق بندرعباس برگزار می شود .