شکستن بوم جرثقیل اسکله بهمن
حادثه شکستن بوم جرثقیل اسکله بهمن هیچگونه خسارت جانی نداشت ۲۵ آبان ۱۴۰۰
مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم :

حادثه شکستن بوم جرثقیل اسکله بهمن هیچگونه خسارت جانی نداشت

مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم گفت: حادثه شکستن بوم جرثقیل اسکله بهمن قشم هیچ گونه خسارت جانی و جرحی نداشته و گزارش کارشناسی موضوع از طریق شرکت توسعه بنادر و فرودگاه در دست اقدام می باشد.