طرح کمپین سرخک
واکسینه شدن کودکان هرمزگان در طرح کمپین سرخک ۲۸ مهر ۱۴۰۰
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد :

واکسینه شدن کودکان هرمزگان در طرح کمپین سرخک

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از اجرای طرح واکسیناسیون سرخک در استان هرمزگان از 8 آبان ماه به مدت 14روز خبر داد.