ظرفیت تولید آبشیرینکن درگهان
ظرفیت تولید آبشیرینکن درگهان به بیش از ۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز 12 مهر 1400
تا پایان این هفته انجام می شود ؛

ظرفیت تولید آبشیرینکن درگهان به بیش از ۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز

سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان از روند شستشوی ممبران های آبشیرینکن درگهان بازدید و از کاهش زمانبندی توزیع آب تا پایان این هفته خبر داد.